Department of Electronics and Communication Engineering

RANK HOLDERS STATISTICS FOR ECE DEPARTMENT
S.No.
Batch
No. of Rank Holders
1
2012-2016
15
2
2011-2015
05
3
2010-2014
09
4
2009-2013
06

LIST OF RANK HOLDERS (2012-2016)
Reg. No. Name CGPA University Rank Photo
111512106186 SRI LAKSHMI T 9.11 18
111512106025 BHARATH KUMAR K 9.10 19
111512106232 VINOTH KANNAN B 9.08 21
111512106184 SOWMIYA PRIYA R 8.95 34
111512106013 APARNARAO K 8.95 34
111512106123 NITHILA PERCIS FLORENCE 8.93 36
111512106075 JYOTHSNA K H 8.93 36
111512106037 DHIVYA R 8.92 37
111512106147 RACHEL BENITA R 8.92 37
111512106012 APARNAA G R 8.84 45
111512106157 REVATHY S
(1995-06-26)
8.84 45
111512106124 NIVEDHITA S K M 8.83 46
111512106163 SANGEETHA K 8.82 47
111512106192 SUNDARI N 8.82 47
111512106022 BARATHI G 8.79 50

LIST OF RANK HOLDERS (2011-2015)
Reg. No. Name CGPA University Rank Photo
111511106149 SRIVIDYA S 8.99 27
111511106092 MERZIA PUTHIYA PURAYIL 8.91 35
111511106078 LAKSHNA S 8.90 36
111511106122 PRIYANGA K 8.83 43
111511106172 YAMINI KRISHNA K R 8.76 50

LIST OF RANK HOLDERS (2010-2014)
Reg. No. Name CGPA University Rank Photo
11210106098 SUGANYA R 8.81 30
11210106095 SUBHA C 8.79 31
11210106046 KARTHIKRAJ R 8.72 37
11210106074 REVATHI T 8.70 39
11210106044 JEEVITHA M 8.68 41
11210106103 UDAYASHREE S 8.68 41
11210106113 VIJAYALAKSHMI S 8.68 41
11210106096 SUDHADEVI S 8.63 46
11210106071 RAGUL R 8.62 47

LIST OF RANK HOLDERS (2009-2013)
Reg. No. Name CGPA University Rank Photo
11209106022 ELAPROLU HEMA 9.12 09
11209106079 PRIYANKA G 9.03 16
11209106016 BINDUMOL M 8.97 21
11209106005 ANITHA N 8.96 22
11209106101 SUGANTHI R 8.80 37
11209106009 ARUN PRABU R U 8.60 47