Department of Computer Science and Engineering

RANK HOLDERS STATISTICS FOR CSE DEPARTMENT
S.No.
Batch
No. of Rank Holders
1
2012-2016
17
2
2011-2015
18
3
2010-2014
14
4
2009-2013
18

LIST OF PG RANK HOLDERS (2012-2016)
Reg. No. Name CGPA University Rank Photo
111514405012 SARUMATHI A 8.72 22
111514405007 KALAI SELVI D M 8.44 43
111514405002 ARCHANA K S/td> 8.44 43
LIST OF UG RANK HOLDERS (2012-2016)
Reg. No. Name CGPA University Rank Photo
111512104027 CHITHRA PRIYA S 9.26 2
111512104092 LAKSHMI C 9.01 15
111512104117 NIKHITA DEV 8.96 20
111512104129 PAVITHRA S P 8.90 26
111512104013 ANUPRIYANKA JB 8.83 36
111512104010 AMUTHAVALLI P 8.79 37
111512104201 SUGANYA B 8.79 37
111512104021 BHARATHI R 8.74 42
111512104023 BHAVANI P 8.72 44
111512104040 DIVYA N VINOD 8.71 45
111512104126 REVATHY S 8.69 47
111512104218 VAISHALI PRIYANKA J 8.69 47
111512104202 SUKANYA P 8.68 48
111512104217 VAISHALI S 8.68 48

LIST OF PG RANK HOLDERS (2011-2015)
Reg. No. Name CGPA University Rank Photo
111513405002 DHANALAKSHMI C S 8.81 23
111513405015 SAHITHYA S 8.65 35
111513405014 RENOWN MANJUNA G 8.63 37
111513405009 KEERTHIKA S 8.57 41

LIST OF UG RANK HOLDERS (2011-2015)
Reg. No. Name CGPA University Rank Photo
111511104085 MANJU PRIYA V 9.09 3
111511104123 RAKESH P 8.97 12
111511104026 BHARATH VISHAL G 8.89 19
111511104058 JANANI M 8.88 20
111511104005 ADHITYA RAM M 8.86 20
111511104144 SIVARANJANI K 8.80 28
111511104093 MRINALINI K VYAS 8.80 28
111511104100 NAVEENBHALAJI A 8.79 29
111511104012 ANITH KUMAR R 8.77 31
111511104009 ALEKYA CH 8.74 34
111511104090 MOHANAKRISHNAN S 8.68 40
111511104118 RAGHAVI M 8.64 44
111511104078 LOGESWARI V 8.59 49
111511104152 SUGANYA DEVI S 8.59 49